W poniższym tekście znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony www.magdalena.superson.pl (zwana dalej serwisem internetowym). 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań związanych z polityką prywatności zachęcamy do kontaktu na adres magdalena@superson.pl.

Zawierając za pośrednictwem serwisu internetowego www.magdalenasuperson.pl umowę, kontaktując się, zapisując się na newsletter, przekazujesz dane osobowe, a  my zapewniamy dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Sztuka Jedzenia Dawid Superson, Tarnówek 45, 59-101 Polkowice, NIP: 502-001-79-28.

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona zgoda,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Wymienione powyżej uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem magdalena@superson.pl. Zachowujemy prawo odmowy realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia byłaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych (np. Odmowa usunięcia danych osobowych zawartych w podpisanej umowie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu internetowego umowy).

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by, złożyć zamówienie na usługę, zapisać się na newsletter lub skontaktować z nami.

Gwarantujemy poufność przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Odbiorcy danych w serwisie internetowym:

Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie usług konieczne jest korzystanie przez nas z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności elektroniczne). Przekazanie danych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców, albowiem następuje to wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do

realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

www.przelewy24.pl PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań,

przy ul. Kanclerskiej 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

www.mailerlite.com

Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 – Narzędzia Marketingowe i reklamowe,

Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Możliwe jest, iż w ramach realizacji zawartej umowy zajdzie potrzeba np. realizacji usługi z użyciem usług innych podmiotów (np. innej firmy kurierskiej) – zostaniesz o

tym powiadomiony i będzie konieczne wyrażenie osobnej, jednorazowej zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie podmioty z którymi współpracujemy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook oraz Instagram Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Informuję, iż Google oraz Facebook,

przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Zawarcie umowy

Składając zamówienie, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail. Możesz również podać dodatkowe dane, np. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie przedmiotu umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w naszej bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem portalu umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zawartej umowy: takie jak data złożenia zamówienia, zawarcia umowy, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.

Faktury

W przypadku wystawienia wystawiamy Ci faktury dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, co oznacza, przetwarzanie danych w ramach tej dokumentacji przez okres czasu

wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter

Za pośrednictwem serwisu internetowego można zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i usługach, które oferujemy. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz aktywności na stronie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Pliki cookies

Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jak najlepsze korzystanie z jej zasobów. Cookies są całkowicie dietetyczne 😉 to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam m.in.:

– zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej,

– pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na naszej stronie internetowej,

– poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej,

– ulepszać funkcje dostępne na naszej stronie internetowej,

– korzystać z narzędzi marketingowych,

– umożliwiać udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,

– umożliwiać odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,

– kierować do spersonalizowane reklamy.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie www.magdalena.superson.pl wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej

polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Stosowanie plików cookies

Cookies własne

Wykorzystywane są celu prawidłowego działania naszej strony internetowej, a w szczególności w następujących celach:

– konfiguracji serwisu,

– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług przez nas świadczonych,

– realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu internetowego,

  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona internetowa podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy Instagram.

Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka i innych serwisów społecznościowych.

Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach marketingu oraz w ramach działań statystycznych.

Cookie wykorzystywane w celach statystycznych

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk naszego serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej czas spędzony w serwisie, odwiedzone podstrony itd. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Cookies Marketingowe

Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. Wykorzystujemy również Pixel Facebooka, by móc kierować reklamy w serwisie Facebook.

Logi Serwera

Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.